Ressun taipparikokeiluRessu’s working testRessus anlagsprov

Ei onnistuttu taippareissa vielä ensimmäisellä yrityksellä. Alku meni hienosti ja lokit tulivat käteen vauhdilla. Hakuruudusta Ressu toi yhden variksen, eikä sen jälkeen oikein ymmärtänyt mitä pitäisi tehdä. Täytyy ottaa syy epäonnistumisesta itselle, ei olla hakuruutuja juuri harjoiteltu,vaan tyydytty tekemään markeerauksia ja muistiharjoituksia.

Kaiken kaikkiaan pidän esitystä taippareissa kuitenkin lupaavana, yritetään uudestaan keväällä.Ressu didn’t pass the gundog working test as we tried it for the first time yesterday. He retrieved the seagulls very nicely from the sea and also the first crow on the land. Then he clearly didn’t understand what I waited from him and didn’t go far enough to get scent of rest of the crows. I must blame myself for the failure as I haven’t trained retrieving unmotivated retrieves practically at all.

As whole I still think the test was quite promising and we’ll make a new try  next spring.Ressus första försök i går på anlagsprov lyckades tyvärr inte. Han apporterade måsarna snyggt och likaså första kråkan på land, men sen förstod han tydligen inte mera vad jag väntade av honom och sprang inte tillräckligt långt för att få vittring. Jag måste själv ta skulden för att jag har egentligen inte alls tränat sökrutor med omotiverade sök.

Alltsom allt tycker jag ändå att försöket var lovande och vi skall göra ett nytt försök nästa vår.